Quạt thông gió

Quạt thông gió

Quạt hút gió Panasonic với nhiều ưu điểm là lưu lượng gió lớn cùng khả năng tiết kiệm điện, độ ồn thấp đảm khả năng hoạt động bền bỉ, liên tục giúp trao đổi không khí bên trong và ngoài căn phòng.

Quạt hút gió Panasonic đa dạng về sản phẩm phục vụ đẩy đủ nhu cầu của người sử dụng cũng như mục đích và các công trình sử dụng khác nhau như quạt hút gió gắn tường dân dụng, công nghiệp, quạt hút gió gắn trần, quạt hút cabinet.

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ

-30%
1.040.000  728.000 
-30%
2.060.000  1.442.000 
-30%
2.414.000  1.689.800 
-30%
1.170.000  819.000 
-30%
2.330.000  1.631.000 
-30%
1.470.000  1.029.000 
-30%
960.000  672.000 
-30%
2.020.000  1.414.000 
-30%
770.000  539.000 
-30%
1.060.000  742.000 
-30%
1.685.000  1.179.500 
-30%
850.000  595.000 
-30%
1.460.000  1.022.000 
-30%
1.670.000  1.169.000 
-30%
1.050.000  735.000 
-30%
840.000  588.000 
-30%
6.690.000  4.683.000 
-30%
-30%
4.350.000  3.045.000 
-30%
5.000.000  3.500.000 
-30%
9.590.000  6.713.000 
-30%
8.790.000  6.153.000 
-30%
7.050.000  4.935.000 
-30%
6.490.000  4.543.000 
-30%
4.850.000  3.395.000 
-30%
3.280.000  2.296.000 
-30%
3.100.000  2.170.000 
-30%
3.010.000  2.107.000 
-30%
2.440.000  1.708.000 
-30%
950.000  665.000 
-30%
15.700.000  10.990.000 
-30%
10.190.000  7.133.000 
-30%
7.980.000  5.586.000 
-30%
6.250.000  4.375.000 
-30%
4.710.000  3.297.000 
-30%
6.292.000  4.404.400 
-30%
5.148.000  3.603.600 
-30%
4.312.000  3.018.400 
-30%
3.255.000  2.278.500 
-30%
13.125.000  9.187.500