Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt Panasonic bao gồm các thiết bị đóng cắt chuyên dụng như CB, MCB, ELCB, ROCB… được tin tưởng sử dụng trong rất nhiều các mạng điện dân dụng và công nghiệp hiện nay. Các sản phẩm thiết bị đóng cắt Panasonic có ưu điểm về độ chính xác, độ nhạy cao có khả năng đóng ngắt điện tức thì đảm bảo an toàn cho hệ thống điện cũng như người sử dụng, ngoài ra chúng có độ bền cao, hoạt động tốt trong nhiều điều kiện lắp đặt và môi trường khác nhau

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ

-30%
922.000  645.400 
-30%
922.000  645.400 
-30%
618.000  432.600 
-30%
618.000  432.600 
-30%
618.000  432.600 
-30%
618.000  432.600 
-30%
618.000  432.600 
-30%
654.000  457.800 
-30%
654.000  457.800 
-30%
438.000  306.600 
-30%
654.000  457.800 
-30%
438.000  306.600 
-30%
438.000  306.600 
-30%
438.000  306.600 
-30%
438.000  306.600 
-30%
438.000  306.600 
-30%
46.900.000  32.830.000 
-30%
22.900.000  16.030.000 
-30%
22.900.000  16.030.000 
-30%
22.900.000  16.030.000 
-30%
10.600.000  7.420.000 
-30%
10.600.000  7.420.000 
-30%
10.600.000  7.420.000 
-25%
4.300.000  3.225.000 
-20%
1.700.000  1.360.000 
-20%
1.700.000  1.360.000 
-30%
8.600.000  6.020.000 
-30%
6.300.000  4.410.000 
-30%
3.950.000  2.765.000 
-30%
3.950.000  2.765.000 
-30%
3.950.000  2.765.000 
-30%
3.000.000  2.100.000 
-30%
3.200.000  2.240.000 
-30%
320.000  224.000 
-50%
1.550.000  775.000 
-30%
880.000  616.000 
-30%
888.000  621.600 
-30%
755.000  528.500 
-30%
2.400.000  1.680.000 
-30%
2.400.000  1.680.000 
-30%
1.600.000  1.120.000 
-30%
1.600.000  1.120.000 
-30%
1.200.000  840.000 
-30%
999.000  699.300 
-30%
999.000  699.300 
-30%
999.000  699.300 
-25%
1.980.000  1.485.000 
-25%
1.980.000  1.485.000 
-16%
1.500.000  1.258.000 
-17%
1.500.000  1.250.000 
-17%
1.500.000  1.250.000 
-23%
-19%
-19%
-23%
-23%
-27%
745.000  541.000 
-30%
998.000  698.600 
-30%
620.000  434.000 
-30%
240.000  168.000 
-30%
250.000  175.000 
-30%
285.000  199.500 
-30%
300.000  210.000 
-30%
300.000  210.000 
-30%
310.000  217.000 
-30%
355.000  248.500 
-30%
370.000  259.000 
-30%
345.000  241.500 
-30%
360.000  252.000 
-30%
400.000  280.000 
-27%
405.000  294.000