Đèn chiếu sáng

Đèn chiếu sáng

Panasonic cung cấp cho người dùng và các công trình hệ thống các thiết bị chiếu sáng với đa dạng chủng loại sản phẩm, thiết kế cũng như tính năng, giúp việc thiết kế các hệ thống chiếu sáng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.

Các thiết bị chiếu sáng Panasonic được nhà sản xuất đến từ Nhật Bản tối ưu cho khả năng chiếu sáng mạnh mẽ, ánh sáng thân thiện với mắt người sử dụng, tiết kiệm điện và có độ bền cao trong mọi điều kiện lắp đặt khác nhau.

DOWNLOAD CATALOGUE YÊU CẦU BÁO GIÁ

-30%
408.000  285.600 
-30%
408.000  285.600 
-30%
408.000  285.600 
-30%
245.000  171.500 
-30%
245.000  171.500 
-30%
245.000  171.500 
-30%
177.000  123.900 
-30%
177.000  123.900 
-30%
177.000  123.900 
-30%
-30%
4.040.000  2.828.000 
-30%
4.040.000  2.828.000 
-30%
4.040.000  2.828.000 
-30%
376.000  263.200 
-40%
-40%
-35%
-40%
-30%
379.000  265.300 
-30%
379.000  265.300 
-40%
289.000  173.400 
-40%
289.000  173.400 
-30%
-30%
-30%
169.000  118.300 
-30%
142.000  99.400 
-30%
129.000  90.300 
-30%
376.000  263.200 
-30%
254.000  177.800 
-30%
206.000  144.200 
-30%
146.000  102.200 
-30%
411.000  287.700 
-30%
282.000  197.400 
-30%
217.000  151.900 
-30%
1.590.000  1.113.000 
-35%
2.350.000  1.527.500 
-35%
2.350.000  1.527.500 
-35%
2.350.000  1.527.500 
-35%
980.000  637.000 
-35%
980.000  637.000 
-30%
11.900.000  8.330.000 
-30%
3.500.000  2.450.000 
-30%
4.700.000  3.290.000 
-30%
5.910.000  4.137.000 
-30%
5.910.000  4.137.000 
-30%
13.310.000  9.320.000 
-29%
6.910.000  4.937.000 
-30%
2.240.000  1.568.000 
-30%
5.530.000  3.871.000 
-30%
-30%
1.580.000  1.106.000 
-30%
1.580.000  1.106.000 
-30%
1.210.000  847.000 
-30%
1.210.000  847.000 
-30%
1.580.000  1.106.000 
-30%
1.510.000  1.057.000 
-30%
1.370.000  959.000 
-30%
1.720.000  1.204.000 
-30%
1.650.000  1.155.000 
-30%
1.510.000  1.057.000 
-30%
1.290.000  903.000 
-30%
1.370.000  959.000 
-30%
1.510.000  1.057.000 
-30%
1.510.000  1.057.000 
-93%
1.510.000  105.700 
-30%
1.790.000  1.253.000 
-30%
1.720.000  1.204.000 
-35%
174.000  113.100 
-35%
174.000  113.100 
-35%
149.000  96.850 
-40%
149.000  89.400 
-35%
118.000  76.700 
-35%
118.000  76.700 
-35%
92.000  59.500 
-35%
92.000  59.800 
-35%
83.000  53.950 
-35%
83.000  53.950 
-30%
68.000  47.600 
-30%
68.000  47.600 
-30%
249.000  174.300 
-30%
118.000  82.600 
-30%
84.000  58.800 
-30%
74.000  51.800 
-30%
62.000  43.400 
-30%
57.000  39.900 
-30%
13.850.000  9.695.000 
4.000.000 
4.150.000 
-35%
580.000  377.000 
-35%
580.000  377.000 
-30%
370.000  259.000 
-30%
370.000  259.000 
-30%
425.000  297.500 
-30%
290.000  203.000 
-30%
190.000  133.000 
-30%
209.000  146.300 
-30%
209.000  146.300 
-30%
149.000  104.300 
-30%
149.000  104.300 
-30%
143.000  100.100 
-30%
143.000  100.100 
-30%
99.000  69.300 
-30%
99.000  69.300 
140.000 
190.000 
220.000 
-30%
143.000  100.100 
-30%
143.000  100.100 
-30%
99.000  69.300 
-30%
99.000  69.300 
-30%
295.000  206.500 
-30%
195.000  136.000 
-30%
1.990.000  1.395.000 
-30%
1.900.000  1.330.000 
-30%
1.750.000  1.225.000 
-28%
1.750.000  1.255.000 
-30%
1.750.000  1.225.000 
-30%
1.750.000  1.225.000 
-30%
1.750.000  1.225.000 
-30%
190.000  133.000 
-30%
160.000  112.000 
-30%
490.000  343.000 
-30%
490.000  343.000 
-30%
490.000  343.000 
-30%
490.000  343.000 
-30%
490.000  343.000 
-30%
540.000  378.000 
-30%
540.000  378.000 
-30%
350.000  245.000 
-30%
350.000  245.000